Buszok
Mobilis sp. z o.o.
 
WL 69367 (2008, Solaris Urbino 18)


WL 69370 (2008, Solaris Urbino 18)


WL 72017 (2008, Irisbus Citelis 12M)